Scoren met gezondheid is een gezondheidsprogramma voor (jong)volwassenen dat samen met het ROC van Twente in Enschede en Hengelo wordt uitgevoerd. Het gezondheidsprogramma is gericht op kwetsbare doelgroepen. Sport wordt hierin als middel ingezet om mensen te activeren.

Het doel en de doelgroep zijn bij iedere groep verschillend en dat maakt het programma afwisselend, iedere groep is maatwerk. De deelnemers doorlopen dertien weken een programma waarin aandacht was voor verschillende vormen van beweging, gezonde voeding en diverse thema’s rondom gezonde leefstijl en educatie. Ook staat er traditiegetrouw een bezoek aan het Trainingscentrum op het programma.

Scoren met gezondheid valt onder het College voor Educatie van het ROC van Twente maar werkt hierin nauw samen met de opleidingen Sport en Bewegen en is officieel erkend als een effectieve leefstijl interventie. Ook met de gemeente Enschede is een nauwe samenwerking bij het project. 

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met projectleider Jantinette van Haagen (j.vanhaagen@fctwente.nl) .