Toegang tot het stadion

Buiten pers- en wedstrijddagen hebben mediavertegenwoordigers uitsluitend toegang tot het stadion indien zij een afspraak hebben gemaakt via de afdeling Perszaken.

Beeld- en geluidsopnamen

Het is niet-rechtenhouders op geen enkele wijze toegestaan om zonder toestemming van FC Twente opnames te maken van en/of rondom Eredivisiewedstrijden ten behoeve van een publiekelijke openbaarmaking. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van radio, televisie, internet en/of mobiele toepassingen in welke vorm dan ook is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van FC Twente. Dit geldt ook voor applicaties op Social Media. Bekijk voor een volledig overzicht artikel 7 van het huishoudelijk reglement.

Trainingen

In principe zijn alle trainingen van FC Twente openbaar, tenzij anders aangegeven. Bekijk hier de trainingstijden. Cameraploegen dienen zich vooraf te melden bij Hoofd Perszaken Richard Peters (r.peters@fctwente.nl).

Accreditaties & aanvragen

Om een wedstrijd van FC Twente in De Grolsch Veste bij te wonen dient iedere mediavertegenwoordiger in het bezit te zijn van een accreditatie. Bij het verstrekken van deze accreditatie wordt het bezit van een NSP-kaart als richtlijn gebruikt. Dit wil zeggen dat deze kaart geen garantie geeft op het verkrijgen van accreditatie, maar wel een voorwaarde is.  Accreditatieverzoeken voor Eredivisiewedstrijden en KNVB bekerwedstrijden dienen uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan een wedstrijddag binnen te zijn bij de afdeling Perszaken via r.peters@fctwente.nl.

Persruimte

De persruimte bevindt zich op de begane grond van De Grolsch Veste en is te bereiken via ingang B, rechts naast de hoofdingang.

Perstribune

De perstribune bevindt zich op tweede ring en is te bereiken via een trap. De perstribune heeft 70 plaatsen, allen voorzien van desk.

Mixed-zone

Na afloop van de wedstrijd is er voor de media in de mixed-zone van De Grolsch Veste gelegenheid spelers te spreken. Een medewerker van de afdeling Perszaken is in de mixed-zone aanwezig. Bij hem / haar kunnen aanvragen worden ingediend. Er wordt onderscheid gemaakt tussen partijen die rechten hebben van de betreffende competitie en partijen die dat niet hebben, dit zijn voorschriften die nageleefd moeten worden door de club. In de mixed-zone staan backdrops. Alle (internet)televisie-media dienen de camera’s zo op te stellen dat deze backdrops achter de geïnterviewde in beeld zichtbaar zijn.

Internet

In De Grolsch Veste kunt u gebruik maken van een gratis WiFi internetverbinding. De inlogcode wordt in de persruimte verstrekt. Indien media gebruik wensen te maken van een ISDN-lijn, kan dit worden aangevraagd bij KPN Events. Voor enkele (rechthebbende) partijen is een ISDN lijn reeds voorzien.

 

43460736 FC Twente2332