Vertegenwoordigers van diverse FC Twente-geledingen gingen in een loodzware periode in een kring om hun club staan. Een symbolische handeling om samen een vuist te maken bij nog meer tegenslagen en met elkaar te komen tot één grote sterke beweging die een positieve bijdrage levert aan de toekomst van FC Twente. Daarnaast was er het besef dat een dergelijk crisissituatie nooit meer bij FC Twente voor mag komen. Daarvoor heeft de ledenvereniging Twente verenigt! ToezichtInspraak Betrokkenheid geëist en gekregen, want de club dat zijn de supporters.

Toezicht, inspraak & betrokkenheid

Toezicht
"Het bestuur van Twente, Verenigt! ziet het als haar plicht om zeer kritisch mee te kijken hoe de club haar beleid voert. Waar nodig zullen zij van zich laten horen en de eventuele 'luis in de pels' zijn. In dit kader worden gesprekken met directie, Raad van Commissarissen en Stichtingsbestuur aangevraagd als hiervoor aanleiding lijkt te zijn."

Inspraak
"Twente, verenigt! heeft een plaats verworven in de nieuwe governance-structuur van FC Twente. De ledenvereniging heeft daarmee inspraak gekregen in het nieuwe beleid van FC Twente. Op dit moment hebben twee afgevaardigden zitting genomen in het Stichtingsbestuur FC Twente '65. Als Twente, verenigt! hebben we de ambitie om binnen het Stichtingsbestuur een derde zetel te bemachtigen, waarmee we een meerderheid van 60 % creëren."

"De ledenvereniging zelf heeft een democratische structuur. Elk lid bepaalt mede de lijn en visie van onze vereniging. Tijdens algemene ledenvergaderingen zullen we actualiteiten en visiestukken bespreken, waarbij ieder lid recht heeft om in te spreken en te stemmen over de besluiten."

Betrokkenheid
"Het voetbal wordt geregeerd door geld. Bij veel clubs is de cultuur verdwenen door de komst van buitenlandse geldschieters. Ook bij onze club heeft geld, de behoefte aan meer, ertoe geleid dat de kloof tussen de club en supporters bijna onoverbrugbaar was geworden. Dat willen WIJ in Twente niet. Samen zijn we FC Twente en gezamenlijk ondersteunen we met Twentse passie onze club. Onder de noemer Noaberschap hebben we laten zien dat we als Tukkers klaarstaan voor onze club. 'Twente voor Twente' zal blijven bestaan onder Twente, verenigt!, waardoor we ieder jaar opnieuw onze steun aan Twente in en buiten het stadion kunnen laten zien."

Twente verenigt!: “Om ervoor te zorgen dat wij als supporters een belangrijke en onmisbare invloed kunnen uitoefenen op het beleid van onze club, is het belangrijk dat we met veel zijn. Hoe groter onze verenigde achterban, hoe groter onze stem!