‘Noaberschap’ betekent 'omzien naar elkaar'. In Twente zijn we allemaal buren en helpen we elkaar. ‘Noaberschap’ is niet voor niets een van de drie kernwaarden van FC Twente. De club vindt het belangrijk om haar verbindende en mobiliserende kracht in te zetten om mensen verder te helpen. Daarvoor heeft FC Twente in 2005 al de Stichting “FC Twente, scoren in de wijk” opgericht. Met tal van projecten geeft de stichting invulling aan de ‘noaberplicht’ van FC Twente, want iedereen verdient een kans om te scoren.

Geschiedenis

'Supportwijken' in de beginjaren 2003 en 2004
Onder het mom een goede buur is beter dan een verre vriend werd in de beginjaren de support uitgesproken voor een aantal wijken in de omgeving. Allereerst de Hengelose wijk Berflo Es, een directe buur van de trainingslocatie van FC Twente. Met het toenmalige ministerie van VROM als indirecte en de gemeente Hengelo en woningcorporatie Welbions als directe partner, bracht Scoren in de wijk in de Berflo Es in samenwerking met diverse organisaties allerlei acties op sociaal-maatschappelijk gebied op gang. Daarbij maakt de stichting gebruik van de faciliteiten die het voetbalbedrijf biedt. De functionarissen van de club, de voetballers, de medische en technische staf, de supporters, de netwerken van werkgevers; ze spelen daarbij allemaal hun rol. 

Groei van de stichting in de regio Twente
In de jaren daarna volgde al snel een tweetal Enschedese ‘supportwijken’, namelijk Wesselerbrink en Twekkelerveld. In Hengelo stond Scoren in de wijk ook niet stil, door aan de slag te gaan in de wijk Hengelose Es. Het aantal partijen waarmee de stichting samenwerkt groeide in zowel Hengelo als Enschede. Met onder andere woningcorporaties, onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars, vele maatschappelijke organisaties en de gemeenten werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Ook zijn er incidentele samenwerkingsverbanden geweest met diverse organisaties en gemeenten in de regio Twente. Sinds 2017 wordt er intensiever samengewerkt met de gemeente Oldenzaal. Dit heeft vanaf 2019 geleid tot een concrete samenwerking met gemeente Oldenzaal en WBO Wonen.

De burger is het vertrekpunt bij de projecten en activiteiten
Met de rugdekking van kennisinstellingen als de Universiteit Twente, het ROC van Twente en Saxion Hogescholen breidt Scoren in de wijk haar projecten verder uit en gaat het steeds meer wijkoverstijgend te werk. Zo kan het zich inzetten voor de gehele regio Twente. Een divers aantal maatschappelijke vraagstukken, gekoppeld aan de behoeftevraag van de burgers in de regio Twente, zorgen voor een breed scala aan samenhangende projecten en activiteiten. Uitgangspunt is steeds om te opereren op de golven van maatschappelijke ontwikkelingen en daarin vernieuwend te zijn. Dat betekent ook dat Scoren in de wijk bestaande instellingen niet voor de voeten wil lopen en handelt naar het adagium: “kansen zien, kansen scheppen & kansen benutten”. De rol van de stichting varieert per project; de stichting initieert, stimuleert, faciliteert en ondersteunt. Een goede organisatie is essentieel voor het welslagen van een project.