Samenwerking is een belangrijk kenmerk van de werkwijze van Stichting FC Twente, scoren in de wijk, want natuurlijk doet de stichting niet alles alleen. Integendeel, algemeen uitgangspunt is dat de eerste verantwoordelijkheid voor de wijken bij de overheid ligt en dat alleen door samenwerken resultaten kunnen worden gehaald. In de afgelopen jaren is een goede samenwerking opgebouwd met (lokale) overheden, wooncorporaties, kennisinstituten, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Niet voor niets zijn met diverse partijen convenanten gesloten waarin de gezamenlijke ambities worden uitgesproken en gerealiseerd.

Partners Scoren in de Wijk