Jeugd

Voor kinderen en jongeren worden zowel preventieve projecten georganiseerd en uitgevoerd als projecten om in te spelen op een behoeftevraag vanuit de jongeren (en hun ouders) zelf. Hieronder kunt u meer informatie vinden over de projecten Gezonde Voetbalcursus, FC Twente Cup (junior), Passend Sporten, FC Twente Cup (Community Champions) en Scoren door Scholing.

Volwassenen

Voor volwassen individuen en gezinnen zetten wij ons in via de projecten Supporter van Elkaar, Scoren met Gezondheid, Anders Inburgeren, DEAR project, Sander Boschker toernooi en Terug in de Wijk. Hieronder vindt u per project meer informatie door op het project te klikken.

Heya de Keu!

Heya de Keu! is de verzamelnaam voor de verschillende projecten van Scoren in de wijk die gericht zijn op ouderen. De onderstaande projecten maken onderdeel uit van Heya de Keu!

Supportwijken

Samen met de gemeenten Enschede, Hengelo, Oldenzaal en de wooncorporaties Domijn, Welbions, Ons Huis en WBO Wonen voeren wij projecten en activiteiten uit in de zogenoemde 'supportwijken'. Dit zijn wijken waarin wij ons gezamenlijk inzetten voor de leefbaarheid en kansengelijkheid voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hieronder kunt u zien hoe wij dat vormgeven per stad.