Anders inburgeren is een project waarbij meerdere partijen, zoals het ROC van Twente, Bewegen Werkt!, Gemeente Oldenzaal en FC Twente, scoren in de wijk samenwerken om mensen in Oldenzaal te ondersteunen. Zo kunnen ze beter integreren in de Nederlandse samenleving.

HF29173

Anders Inburgeren zet zich in voor mensen die niet of beperkt gealfabetiseerd zijn en ook geen of weinig opleiding hebben gevolgd. Voor hen is het niet mogelijk om het reguliere inburgeringsprogramma binnen de beschikbare termijn te volgen en het succesvol af te sluiten. Zij worden door middel van op maat ingerichte sportlessen waarin taal en verschillende thema's verweven zit, uitgedaagd om op sociaal-maatschappelijk vlak stappen te zetten. Deze lessen bevorderen voor deelnemers het inburgerproces en waar mogelijk de doorstroom richting (vrijwilligers)werk. Het programma wordt afhankelijk van de mogelijkheden en de wil van de deelnemer aangevuld met dagdelen (vrijwilligers)werk.

Anders Inburgeren duurt 47 weken en wordt 4 dagdelen in de week gegeven (13 uur).

GCOX2484 1

Wilt u meer informatie?

Bart Hampsink Bart Hampsink