Met een mobiel museum in de vorm van een schatkist vol historie gaat FC Twente naar zorginstellingen om de meest kwetsbare groep ouderen te bereiken. Met dit project wordt getracht om deze kwetsbare ouderen meer bij hun maatschappelijke omgeving te betrekken. Juist deze doelgroep, waarbij niet zelden sprake is van (lichte) vormen van dementie, heeft baat bij het triggeren van hun herinneringen. Voetbal in het algemeen en FC Twente in het bijzonder wordt als middel ingezet om dit te bewerkstelligen. In een ongedwongen sfeer, geleid door een groep enthousiaste en vitale oudere vrijwilligers van FC Twente, worden de kwetsbare ouderen met behulp van de FC Twente-items uitgedaagd om gezamenlijk herinneringen op te halen. Aan de bijeenkomsten wordt behalve de vrijwilligers, deelgenomen door een oud-speler van FC Twente die een aantal kleedkamerverhalen uit zijn carrière zal vertellen. Bovendien wordt tijdens de bijeenkomsten muzikale medewerking verleend.

Het programma voor de bijeenkomsten, dat de lengte heeft van een heuse voetbalwedstrijd, wordt op twee manieren aangeboden. Deze kunt u hieronder vinden.

Zorginstellingen die geïnteresseerd zijn in een bijeenkomst, kunnen informatie opvragen bij projectleider Jack Mulstege. Zijn mailadres is: j.mulstege@fctwente.nl.

Twee mogelijkheden

Hieronder vindt u de twee mogelijkheden voor een bijeenkomst. Klik op de mogelijkheden voor extra informatie.