De gezonde voetbalcursus richt zich op het bevorderen van een gezonden leefstijl bij leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs. De leerlingen krijgen zes praktijklessen op het Trainingscentrum of op een locatie bij de school. Ook wordt er een rondleiding gegeven door De Grolsch Veste.

IMG 4619

In de cursus staan verschillende sport- en spelvormen centraal en wordt ook ingezet op sociale discipline, samenwerking en een gezonde leefstijl. Er wordt getracht om ook actuele thema's van de school te behandelen en ouders intensief te betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen. Verder hebben de medewerkers een belangrijke signaalfunctie en wordt, waar nodig, geschakeld met bijvoorbeeld een diëtist of het Jeugdsportfonds.

Wilt u meer informatie?

Bart Hampsink Bart Hampsink