In het experiment ‘Heya de Keu!’ verbindt FC Twente, scoren in de wijk in twee jaar tijd 60 (potentiële) eenzame ouderen uit Hengelo, Enschede, Haaksbergen en Oldenzaal in hun directe woonomgeving bij dichtstbijzijnde maatschappelijke voorzieningen, bijv. bij een sportvereniging of wijkcentrum, door het aanbieden van laagdrempelig sport- en beweegaanbod, namelijk biljarten.

Dit experiment is preventief en zorgt voor maatschappelijke participatie en netwerkvorming van 65-plussers, met ondersteuning vanuit een bestaand vrijwilligersnetwerk in de buurten/wijken van supportersverenigingen uit Hengelo, Enschede, Haaksbergen en Oldenzaal en de enorme aantrekkingskracht van FC Twente. Door laagdrempelig actief bezig te zijn in deze 4 steden met leeftijdsgenoten en daarnaast in gesprek te gaan over de ontwikkelingen in de huidige samenleving en hun liefde voor FC Twente ontstaat er saamhorigheid. Deze saamhorigheid leidt tot ontmoeting, verbinding en vervolgens tot actieve deelname aan de samenleving, waardoor senioren blijven meedoen in de samenleving. Biljarten is het eerste vertrekpunt qua laagdrempelige sport- en beweegactiviteit. Door de ontstane saamhorigheid kunnen ook andere laagdrempelige activiteiten, in navolging van biljartactiviteiten, worden georganiseerd zoals Jeu de Boules, Bridge, beweegactiviteiten of knutselclubjes, die aansluiten op de lokale behoefte van geïsoleerde ouderen.

De ouderen worden niet alleen deelnemer aan de biljart-activiteit maar ook gestimuleerd en geactiveerd door de projectleider van FC Twente, scoren in de wijk om zelf actief zich in te zetten als vrijwilliger in het experiment of daarbuiten om het netwerk te versterken en uit te breiden, door proactief in gesprek te gaan met ouderen en hun ook te betrekken bij het netwerk en uitnodigen voor activiteiten. Dit resulteert in het samen bouwen van een betere community met en voor senioren. Er wordt met dit experiment preventief ingezet op potentiële eenzaamheid, wat ook bijdraagt aan positieve gezondheidseffecten.

Het opgebouwde lokale netwerk in de 4 steden wordt ook na dit experiment ingezet om nieuwe initiatieven voor deze doelgroep te realiseren, en zo te streven naar borging en duurzaamheid van het ontstane netwerk van geïsoleerde ouderen. Ook behoort uitbreiding van het netwerk in de regio Twente tot de mogelijkheden.

Meer informatie of opgave kan via projectleider Dennis Wiggers (d.wiggers@fctwente.nl) .

Locaties 'Heya de Keu!'

Hieronder vindt u de verschillende locaties waar 'Heya de Keu!' op dit moment wordt aangeboden. Door te klikken op een locatie vindt u meer informatie over het programma bij deze locatie.