De Gezonde Voetbalcursus richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs. Op het Trainingscentrum of op een locatie bij de school krijgen de kinderen tien weken lang training. 

In de cursus staan verschillende sport- en spelvormen centraal en wordt ook ingezet op sociale discipline, samenwerking en een gezonde leefstijl. Er wordt getracht om ook actuele thema’s van de betreffende school en de ouders intensief te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Daarnaast hebben de medewerkers een belangrijke signaalfunctie en wordt waar nodig geschakeld met bijvoorbeeld een diëtist of het Jeugdsportfonds.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met projectmedewerker Bart Hampsink: (b.hampsink@fctwente.nl) .