Supporters

De jaarrekening van FC Twente ’65 over het seizoen 2022-2023 is gepubliceerd. De documenten zijn voor iedereen in te zien op deze pagina.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op 28 september 2023 is de jaarrekening van FC Twente ’65 voor het seizoen 2022-2023 vastgesteld. Over het verslagjaar is een nettowinst van € 5 miljoen gerealiseerd. Onderstaand een toelichting van de kerncijfers in de jaarrekening.

Jaarrekening 2022-2023  (PDF Document)

  • De omzet over seizoen 2022-2023 is ten opzichte van vorig seizoen met circa € 12,9 miljoen gestegen naar € 39,6 miljoen. Voor het eerst sinds seizoen 2018-2019 heeft Covid-19 geen directe impact gehad om de bezoekersaantallen in De Grolsch Veste en mocht FC Twente aantreden voor Europees voetbal. De laatste Europese wedstrijd dateerde uit 2014.
  • De kosten zijn met € 8,2 miljoen gestegen tot € 35,7 miljoen. De stijging wordt voor € 2,5 miljoen veroorzaakt door de stijging van de personeelskosten. De sportieve successen waren een reden om het spelersbudget te verhogen. Inflatie en groei van de organisatie droegen bij aan uitbreiding van het budget voor de kantoororganisatie. De overige bedrijfskosten zijn met € 3,6 miljoen gestegen door openstelling van De Grolsch Veste voor wedstrijden en evenementen, het organiseren van meer wedstrijden en de inflatie.
  • Het operationeel bedrijfsresultaat bedraagt € 3,2 miljoen positief. De (door)verkoop van Jayden Oosterwolde, Casper Staring en Václav Černý dragen bij aan het positieve transferresultaat ter hoogte van € 3,8 miljoen. De winstbelasting bedraagt circa € 2 miljoen. Over het verslagjaar 2022-2023 is daarmee uiteindelijk een resultaat na belasting geboekt van € 5 miljoen positief.
  • Het eigen vermogen is door het positieve resultaat toegenomen tot € 19,5 miljoen. De rentedragende schuldpositie is met € 3,6 miljoen afgenomen door reguliere aflossingen en een vervroegde aflossing. FC Twente heeft aan de gestelde rente- en aflossingsverplichtingen voldaan.
  • De financiële positie blijft op niveau. De solvabiliteit is met 3% gestegen naar 26%. Het werkkapitaal per balansdatum is met € 0,3 miljoen afgenomen naar € 1,7 miljoen positief.
  • Op basis van de jaarrekening 2022-2023 en de prognose 2023-2024 bedraagt het aantal punten volgens het Financial Rating Systeem (FRS) 40 punten (seizoen 2020-2021: 36 punten). Dat is het maximaal te behalen punten. We kunnen er trots op zijn dat de weg naar financieel herstel het afgelopen seizoen een vervolg heeft gekregen.
  • Verwachting seizoen 2023-2024: Voor het seizoen 2023-2024 is ons sportieve doel Europees voetbal te bereiken en succes te hebben in de TOTO KNVB Beker. Daarnaast plaatsing van FC Twente Vrouwen voor de (voorronde) UEFA Champions League. Naar verwachting zal het nettoresultaat rond € 2,3 miljoen positief uitkomen. Daarbij is rekening gehouden met de transfer van Ramiz Zerrouki naar Feyenoord.
  • We zijn veel dank verschuldigd aan onze supporters, sponsoren, vrijwilligers en andere relaties die ons ook afgelopen seizoen in en buiten De Grolsch Veste massaal hebben ondersteund. In het beleidsplan ‘bloed kruipt waar het niet gaan kan, alles voor 2025’ stellen we langzaamaan omhoog te kruipen. Met de steun en sportieve prestaties groeit de club sneller dan verwacht.

 

Vormgeving Jaarrekening 2022-2023
Merkwaardig ontwerp | www.merkwaardigontwerp.nl

Meld je aan voor de FC Twente nieuwsbrief.