FC Twente is zich bewust over welke milieueffecten het veroorzaakt met haar dagelijkse bedrijfsvoering. Het doel is om vanuit een duurzaamheidsbeleid een positieve bijdrage te leveren aan een natuurlijke toekomstbestendige leefomgeving in Twente. De club wil dit zichtbaar maken en transparant zijn richting al haar stakeholders.

In 2018 is een duurzaamheidsscan uitgevoerd en op basis hiervan een roadmap opgesteld, met als doel om De Grolsch Veste CO2 neutraal te maken. Sinds 2018 is gewerkt om hier stappen in te zetten.

Transport / toegankelijkheid De Grolsch Veste

Wagenpark

 • De club is aan het onderzoeken om haar wagenpark te verduurzamen door het aantal elektrische auto’s te verhogen en hiermee de CO2 uitstoot te reduceren.

Wedstrijddagen

 • 45 mindervalide plekken aanwezig in De Grolsch Veste;
 • Lift voor mensen tweede ring beschikbaar;
 • Stadion is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (trein, bus, pendelbussen), zie hiervoor ook de toegankelijkheid;
 • Bij uitwedstrijden wordt gezamenlijk busvervoer gestimuleerd, in samenwerking tussen supportersverenigingen en de Supporter Liaison Officer (SLO).
 • Fietsen: FC Twente stimuleert haar supporters om zowel stadion De Grolsch Veste en het FC Twente Trainingscentrum in Hengelo te bezoeken per fiets. Beide accommodaties zijn gelegen naast de fietssnelweg F35, waardoor de fietsverbinding met zowel Hengelo als Enschede optimaal is gefaciliteerd.

Afvalscheiding

FC Twente is bewust bezig met afvalscheiding in De Grolsch Veste. De club wil bereiken dat enerzijds bewustwording wordt gerealiseerd bij medewerkers en bezoekers van wedstrijden en/of evenementen. Daarnaast wordt afvalscheiding gerealiseerd in de dagelijkse operationele uitvoering van alle bedrijfsprocessen in De Grolsch Veste. 

Kantoorruimtes

 • In de kantoorruimtes van FC Twente wordt afvalscheiding gestimuleerd door middel van afval eilanden.

Wedstrijddagen en/of evenementen

 • Er is bewust gekozen om de afvalscheiding niet aan de ‘voorkant’ bij de klant/bezoeker te laten plaatsvinden, maar bij de afvalverwerker op locatie. Hier wordt het afval op een professionele en efficiënte manier gescheiden, waarmee 90/95% wordt gerecycled tot nieuwe grondstoffen. Desondanks wordt wel de bewustwording en het gedrag van de bezoekers en medewerkers gestimuleerd door papier, swill, glas en restafval wel te scheiden in De Grolsch Veste. 

Energie

FC Twente is bewust om de energieconsumptie te verminderen, het gebruiken van duurzame energie te stimuleren en zo schoon en efficiënt mogelijk gebruik te maken van fossiele brandstoffen. 

De Grolsch Veste

Gas / stadswarmte

 • De Grolsch Veste wordt verwarmd door stadswarmte, niet d.m.v aardgas.
 • Aardgas wordt alleen gebruikt voor de keukens en heaters op de tribunes. Dit wordt langzaam uitgefaseerd.
 • Aardgas wordt gecompenseerd door 'cookstoves' (gold-standard WNF)

Elektra

 • 100% groene stroom, d.m.v. windenergie uit Nederland.
 • FC Twente is bezig om de aanwezige conventionele verlichting van de kantoorruimtes en stadionverlichting gefaseerd te vervangen door LED verlichting.
 • Er is al LED verlichting aanwezig in het Diekmangebouw.
 • Heden- energieverbruik (Duurzaamheidsscan, 2018). 
Energieverbruik 3

CO2 Uitstoot

Vanaf 2018 is FC Twente overgegaan naar groene stroom. Daardoor is een reductie van 86% gerealiseerd van CO2 uitstoot. Vanaf 2018 is dit circa 300 ton per jaar. Vanaf 2017 en eerder was dit circa 2.250 ton per jaar.

De club zal haar duurzaamheidsbeleid verder ontwikkelen en hiermee willen bijdragen om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te realiseren op het gebied van duurzaamheid, namelijk:

 • 7. Betaalbare en duurzame energie,
 • 12. Verantwoorde consumptie en productie
 • 13. Klimaatactie