Scoren in de wijk

In september zijn nagenoeg alle projecten van Scoren in de wijk weer van start gegaan. Vele Twentenaren doen mee aan diverse projecten om weer een stapje voorwaarts te zetten op diverse gebieden.

Voorbeelden zijn het werken aan een gezondere leefstijl, participatie in de samenleving, integreren in de Nederlandse samenleving, sporten en bewegen, werken aan digitale vaardigheden, afleiding vinden van dagelijkse problematiek in het gezin of om de leefbaarheid in onze 'supportwijken' te vergroten.

  • Anders Inburgeren: statushouders uit Oldenzaal integreren op het gebied van dagbesteding, taal en sport. Nieuwe stagiaires maken meteen kennis met de praktijk door een kopje Eritrese koffie te drinken met de deelnemers. Ook is er via een samenwerking met basisschool De Leemstee een les uitgevoerd waarbij kinderen uit groep 7 hebben geholpen door samen te sporten en op het gebied van taal stappen te zetten.
  • Passend Sporten: 33 kinderen uit Enschede en Hengelo zijn weer gestart met diverse sport- en beweegactiviteiten. De komende weken maakt een groep van 33 kinderen en jongeren, die wat extra zorg en begeleiding nodig hebben bij het bewegen, nader kennis met diverse sporten. Het doel is dat samen met deze kinderen en hun ouders wordt gezocht naar structurele passende sport- en vrijetijdsbesteding in zijn of haar omgeving. De eerste lessen vonden plaats in het FBK Stadion, de Pathmoshal en op het complex van rugbyclub Dragons.
  • Proces Enschede - supportwijk Glanerbrug: In Glanerbrug was zondag 18 september een braderie. Door middel van sportieve activiteiten wordt het contact gelegd met bewoners, met als doel om de behoeftevraag te achterhalen en beter te signaleren waar bewoners een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
  • Gezonde Voetbalcursus: 51 basisschool leerlingen van de Plechelmusschool uit Hengelo zijn in de supportwijk Hengelose Es gestart met een cyclus lessen. De eerste les stond in het teken van kennismaken en de behoefte peilen vanuit de docenten en leerlingen zodat een maatwerk programma kan worden opgesteld.
  • Proces Enschede - supportwijk Wesselerbrink: Bij locatie de Magneet is een groep senioren, die woonachtig zijn in de omliggende flatgebouwen, begonnen met jeu de boules om elkaar beter te leren kennen en gezamenlijk activiteiten uit te voeren in de buurt. Ook is er tijdens burendag en het wijkfeest Lintveldebrink op zaterdag 24 september door middel van sportieve activiteiten het contact gelegd met bewoners, met als doel om de behoeftevraag te achterhalen en beter te signaleren waar bewoners een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
  • Supporter van Elkaar: Er zijn vele gezinnen met de nodige uitdagingen gestart in groepen in Hengelo en Enschede. Onder andere via ouder/kind lessen om afleiding en plezier te ervaren, naast de dagelijkse problematiek die vele gezinnen ervaren.
  • Knooi'n op de computer: Een nieuwe groep met deelnemers is gestart om te werken aan hun digitale vaardigheden. Elke week is er op maandagavond een bijeenkomst in De Grolsch Veste.
  • Heya de Keu! - senioren activieiten: 63 senioren zijn op woensdag 5 oktober, via de supportersvereniging Markelo, op visite geweest bij FC Twente. Deze activiteit is enerzijds een mooie dag uit senioren en anderzijds een gelegenheid om met andere senioren uit het dorp in gesprek te gaan. Hiermee hopen wij senioren met elkaar in contact te brengen en (potentiële) eenzaamheid te verminderen bij senioren, dit was tevens een activiteit in het kader van de 'Week tegen eenzaamheid'.
051022 Heya de Keu SV Markelo
061022 Anders Inburgeren
080922 Anders Inburgeren v2
180922 Supportwijk Glanerbrug
190922 Gezonde Voetbalcursus
220922 Supportwijk Wesselerbrink
240922 Wijkfeest Lintveldebrink en burendag
260922 Knooin op de computer
270922 Supporter van Elkaar Hengelo