Scoren in de wijk

Donderdag 16 juni heeft de jongeren-groep van het project Scoren met Gezondheid hun 13-weken durende traject afgesloten met een gezellige bijeenkomst in de ontmoetingsruimte van Scoren in de wijk in De Grolsch Veste.

Deelnemers van het project Scoren met Gezondheid zijn de afgelopen 13 weken aan de slag gegaan met thema's rondom positieve gezondheid. Op de woensdag- en donderdagochtend hebben zij verschillende thema's behandeld: voeding, bewegen, suiker, nachtrust, doelen stellen, positief denken, kwaliteiten en omgaan met teleurstellingen kwamen hierbij o.a. aan bod. Hiernaast zijn de deelnemers ook op bezoek geweest bij Twepa voor een bedrijfsbezoek en hebben zij verschillende sporten/spellen/samenwerkingsoefeningen gedaan tijdens het uur sport op donderdag, gegeven door Sportaal. 

Door de deelnemers zijn mooie stappen gezet naar een gevolg. Dit kan verschillen van meer sporten en een gezondere leefstijl tot het opdoen van meer sociale contacten en het verwerven van een bijbaantje/vrijwilligerswerk/vaste baan. Ook kunnen de deelnemers bij Sportaal blijven deelnemen aan sportactiviteiten. 

Tijdens de afsluiting van het project hebben alle deelnemers aan begeleiders/toeleiders en verschillende externe partijen die betrokken waren kort voor de groep verteld wat zij van Scoren met Gezondheid vonden, hoe ze binnenkwamen, wat ze geleerd hebben en welke vervolgstappen zij willen gaan zetten. Hierna heeft iedereen als afsluiting een bewijs van deelname ontvangen en is er samen feestelijk afgesloten.