club

De jaarrekening van FC Twente ’65 over het seizoen 2021-2022 is gepubliceerd. De documenten zijn voor iedereen in te zien op deze pagina.


Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op 28 september 2022 is de jaarrekening van FC Twente ’65 voor het seizoen 2021-2022 vastgesteld. Over het verslagjaar is een nettowinst van € 2 miljoen gerealiseerd. Onderstaand een toelichting van de kerncijfers in de jaarrekening.

 

  • De omzet over seizoen 2021-2022 is ten opzichte van vorig seizoen met circa € 8,5 miljoen gestegen naar € 26,9 miljoen. Als gevolg van het covid-19 virus is er ten opzichte van vorig seizoen sprake van financieel herstel met in ogenschouw nemende dat geen publiek aanwezig mocht zijn bij wedstrijden in de periode van 13 november 2021 tot 26 januari 2022. Hierdoor werden de wedstrijden tegen RKC, Feyenoord, Heerenveen en Vitesse  evenals de KNVB bekerwedstrijden tegen Feyenoord en AZ in een lege Grolsch Veste gespeeld. FC Twente heeft als gevolg hiervan besloten twee wedstrijden te compenseren.
  • De perioden waarin omzetverlies is geleden als gevolg van het spelen van wedstrijden zonder publiek is gecompenseerd door de steunmaatregelen van de overheid, te weten Noodmaatregel Overbrugging Overheid (NOW), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de subsidieregeling Topsportwedstrijden en topsportevenementen inkomstenderving kaartverkoop COVID-19 (STIK). Hiervan is het afgelopen verslagjaar voor een bedrag van € 2,2 miljoen opgenomen.
  • De kosten zijn met € 7,1 miljoen gestegen tot € 27,5 miljoen. De stijging wordt voor € 3 miljoen veroorzaakt door de stijging van de personeelskosten. Het perspectief na het covid-19 virus was aan het begin van het seizoen 2021-2022 positief. Er konden weer wedstrijden met publiek worden  georganiseerd, maar ook evenementen op niet-wedstrijddagen werden na een lange periode weer  opgestart. Om deze reden is het spelersbudget verhoogd en de kantoororganisatie gefaseerd uitgebreid. De stijging van de overige bedrijfskosten met € 4 miljoen houden direct verband met de openstelling  van De Grolsch Veste voor wedstrijden en evenementen.
  • Het operationeel bedrijfsresultaat bedraagt € 0,6 miljoen negatief, echter een positieve stijging ten opzichte van seizoen 2020/2021 met € 1,5 miljoen. Het negatieve operationele resultaat wordt echter gecorrigeerd door een resultaat vergoedingssommen van € 4 miljoen positief. Deze bestaan vooral uit transferinkomsten van Joël Drommel en Queensy Menig en ontvangen solidariteitsbijdragen van oud-spelers als Joachim Andersen, Steven Berghuis, Marko Arnautovic en Jesús Manuel Corona. Over het verslagjaar 2021-2022 is uiteindelijk een resultaat na belasting geboekt van € 2 miljoen positief.
  • Het eigen vermogen is door het positieve resultaat toegenomen tot € 14,5 miljoen. De rentedragende schuldpositie is met € 0,9 miljoen toegenomen. FC Twente heeft vanwege het covid-19-virus bijzonder uitstel van loon- en omzetbelasting verkregen bij de Belastingdienst. Het uitstel betreft de periode december 2020 tot en met september 2021, alsmede de periode november 2021 tot en met maart  2022. Dit heeft tot gevolg dat per 30 juni 2022 een schuld van € 4,9 miljoen bij de Belastingdienst is  opgebouwd welke met ingang van 1 oktober 2022 in vijf jaren dient te worden terugbetaald. Ten aanzien van de overige rentedragende leningen heeft FC Twente aan de gestelde rente- en aflossingsverplichtingen voldaan.
  • De financiële positie blijft ondanks de financiële impact van het covid-19-virus op niveau. De solvabiliteit is met 3% gedaald naar 45%. Het werkkapitaal per balansdatum is verbeterd van € 56.000 negatief (2020-2021) naar € 2 miljoen positief (2021-2022).
  • Op basis van de jaarrekening 2021-2022 en de prognose 2022-2023 bedraagt het aantal punten volgens het Financial Rating Systeem (FRS) 36 punten (seizoen 2020-2021: 28 punten). Het maximaal te behalen punten is 40 en FC Twente ‘65 voldoet daarmee ruimschoots aan het minimaal aantal te behalen punten van 16.
  • Verwachting seizoen 2022-2023: Voor het seizoen 2022-2023 is ons sportieve doel de play-offs voor Europees voetbal te bereiken en succes te hebben in de TOTO KNVB Beker. Daarnaast plaatsing van  FC Twente Vrouwen voor de (voorronde) UEFA Champions League. Naar verwachting zal het nettoresultaat rond € 1 miljoen negatief uitkomen. Hierbij wordt verondersteld dat een eventuele toename van covid-19 besmettingen aankomende winter geen gevolgen heeft voor het spelen van wedstrijden met gedeeltelijk of zonder publiek. Daarnaast is geen rekening gehouden met eventuele nieuwe transferinkomsten voor 30 juni 2023.
  • We zijn veel dank verschuldigd aan onze supporters, sponsoren, vrijwilligers en andere relaties die ons ook afgelopen seizoen in en buiten De Grolsch Veste massaal hebben ondersteund. De bereidheid tot het steunen van FC Twente is wederom onverminderd groot gebleken. Juist in deze moeilijke tijden hebben wij met elkaar wederom ‘noaberschap’ getoond.

Vormgeving Jaarrekening 2021-2022
Merkwaardig ontwerp | www.merkwaardigontwerp.nl