Scoren in de wijk

Het project 'Turkse Tukkers aan Zet' van FC Twente, scoren in de wijk is door het European Football for Development Network (EFDN), samen met negen andere projecten, genomineerd voor de 'More than Football Award’ 2021.

De shortlist wordt op 29 september bekend gemaakt. Het doel van de More than Football Award is om de beste sociale initiatieven van een Europese club, competitie of voetbalbond te eren door het werk dat ze doen op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Turkse Tukkers aan Zet 2

Project Turkse Tukkers aan Zet

Scoren in de wijk heeft 3 jaar lang het project ‘Turkse Tukkers aan Zet’ uitgevoerd, gericht op de sociale culturele integratie van Turkse gezinnen uit de regio Twente in de Nederlandse samenleving. In de ontwikkelde methodiek heeft de Turkse gemeenschap zelf initiatief genomen en ondersteuning geboden om de sociaal-culturele integratie te verbeteren en intensiveren van 51 deelnemende Turkse gezinnen (130 personen) in de periode van 2017 t/m 2020. 

In 2018 is de projectorganisatie ingericht en zijn 12 Turkse vrijwilligers opgeleid tot coach door het ROC van Twente, onder professionele begeleiding. Aan de hand van diverse thema’s is van januari 2019 t/m november 2020 een integraal programma aangeboden aan de gezinnen om hun leefstijl blijvend te beïnvloeden. In de thema’s sport en spel, gezondheid, cultuur, onderwijs en burgerschap, opvoeden en ouderschap, taal, tijdsbesteding, (vrijwilligers)werk, veiligheid, financiën en administratie zijn vele groepsactiviteiten en individuele kleinschalige activiteiten georganiseerd, onder leiding van de projectleiders en opgeleide vrijwilligers (kopgroep). De behoeftevraag en geformuleerde doelstellingen van de deelnemende gezinnen zijn leidend geweest voor de samenstelling van het programma.

Voorbeelden van groepsactiviteiten zijn taallessen bij het ROC van Twente, klootschieten in Enter, stadswandelingen in Enschede, Oldenzaal en Goor, weerbaarheidstrainingen in Almelo en dialoogavonden in stadion De Grolsch Veste. Een bezoek aan de lokale bibliotheek en wijkcentra, wandelen en fietsen zijn voorbeelden van kleinschalige individuele activiteiten.

Door de Universiteit Twente is via een voormeting (T0) en een eindmeting (T1) een evaluatie uitgevoerd. De resultaten van deze evaluatie zijn verwerkt in een rapportage en is hier te vinden.

Uniek is dat FC Twente, met een neutrale rol en enorme aantrekkingskracht, het voor elkaar heeft gekregen om de Turkse gemeenschap in Twente door middel van maatwerk in beweging te brengen. Dit heeft geresulteerd in het feit dat vele Turkse gezinnen uit meerdere generaties, die al jaren of decennia in Nederland woonachtig zijn, daadwerkelijk stappen hebben gezet en nog steeds bezig zijn om beter te integreren in de Nederlandse samenleving. Er is vanuit het niets in een korte tijd een geweldig platform ontstaan.

Het project heeft in 2021 de nodige publiciteit gekregen, namelijk:

Vervolg in 2021 en 2022

FC Twente, scoren in de wijk borgt de methodiek in Enschede door deze aanpak te continueren met het DEAR project, i.s.m. stichting Connecting Hands, Belink Academy en de gemeente Enschede. De langetermijndoelstelling is, om in samenwerking met belangrijke en betrokken organisaties, een veilig inspiratie platform te creëren voor migranten en/of statushouders om beter te integreren in de Nederlandse samenleving. Daarbij zullen o.a. het thuisgevoel, persoonlijke aandacht, zelfontplooiing en interactie centraal staan. De doelstelling voor 2021 en 2022 is om potentiële rolmodellen binnen de statushouders en niet westerse-migranten gemeenschappen, in de regio Twente, te trainen tot volwaardige rolmodellen. De rolmodellen zullen vervolgens als coach, begeleider, adviseur en trainer optreden binnen hun gemeenschappen om op de krachten van de doelgroep in te zetten, zodat ze in een vroeg stadium, sociaal economisch actief/actiever worden op basis van hun ambities en intrinsieke motivaties.