club

Financieel en operationeel directeur Martijn Hoogstoevenbeld vertrekt 1 januari 2023 bij FC Twente.

Martijn Hoogstoevenbeld: “Ik ben in 2018 een half jaar na de degradatie gestart bij FC Twente als financieel en operationeel directeur. Een bewogen periode met veel onrust in en rond de club. Ik heb bij mijn indiensttreding ten doel gesteld om het destijds bedreigde voortbestaan van FC Twente veilig te stellen en het vertrouwen van externe relaties als Gemeente Enschede, Politie, Belastingdienst en KNVB te herstellen. Met veel plezier en toewijding heb ik vanuit mijn rol en verantwoordelijkheid hieraan gewerkt. Een zeer uitdagende en intensieve periode, mede gezien het destijds sportieve startpunt en de grote financiële gevolgen van COVID-19 de afgelopen twee seizoenen. Desondanks staan we er nu als club compleet anders voor. Uiteraard niet zonder de hulp van de immer loyale en betrokken supporters, sponsoren, medewerkers en vrijwilligers. De club zit nu in een rustiger vaarwater, is financieel stabiel en iedereen die FC Twente een warm hart toedraagt is weer trots. Na ruim vier jaar deze weg omhoog mede vorm te hebben mogen geven is het voor mij een mooi moment een nieuwe uitdaging te zoeken en FC Twente per 1 januari a.s. te verlaten. Dank aan iedereen met wie ik deze mooie weg heb mogen bewandelen. Ik wens iedereen het allerbeste en bovenal in goede gezondheid!”

Paul van der Kraan, algemeen directeur FC Twente: “FC Twente is Martijn veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor de club. Hij kwam binnen in een financieel moeilijke tijd en heeft afgelopen jaren met zijn kennis en zijn expertise de club enorm geholpen. FC Twente is financieel een stabiele club geworden en in rustig vaarwater beland, dat is mede dankzij zijn grote inzet gerealiseerd.”   

Martijn Hoogstoevenbeld trad in december 2018 in dienst bij FC Twente. Hij kwam kort na de degradatie naar de Eerste Divisie bij de club. In die periode moest FC Twente werken aan financieel herstel. Hoogstoevenbeld legde de basis voor de totstandkoming van het financieel herstructureringsplan. Dit betrof een steunplan van de gemeente Enschede waarbij het Twentse bedrijfsleven ook een flinke bijdrage leverde. Daarnaast leidde Hoogstoevenbeld FC Twente financieel door de moeilijke coronajaren.