Eerste selectie club Enschede

Gemeente Enschede, Sportaal en FC Twente gaan een intentieovereenkomst aan waarin wordt voorgesteld om de trainingen van de eerste selectie van FC Twente per 1 juli 2023 op Sportcampus Diekman te laten plaatsvinden, voor een periode van minimaal 25 jaren. Ook spreken de partijen uit om gezamenlijk op zoek te gaan naar (een) investeerder(s) voor de ontwikkeling en exploitatie van het deelproject Diekman-West. In de komende maanden verkennen de partijen de mogelijkheden om tot uitvoering te komen. De resultaten van die verkenning worden ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Vorig jaar is de jeugd van FC Twente en Heracles Almelo ondergebracht in één opleidingsinstituut: de FC Twente/Heracles Academie. Gemeente Hengelo en de voetbalacademie willen met het tekenen van een intentieovereenkomst het gehele opleidingsinstituut op Sportpark Veldwijk in Hengelo huisvesten.

Trainingscomplex FC Twente onderdeel van TOP Sportcampus Diekman-West

Deelproject Diekman-West voorziet onder meer in de ontwikkeling van een talentencampus, zwembad, sportmedisch centrum, huisvesting en trainingsaccommodatie van FC Twente. Deze ontwikkeling is onderdeel van de totale masterplanontwikkeling op Sportcampus Diekman. De visie is dat TOP (Training Opleiding Plezier) Sportcampus Diekman een ontmoetingsplek moet zijn voor sporters en professionals, waarbij talentonwikkeling voor de stad en de regio wordt bevorderd.

Niels van den Berg, wethouder Sport: ‘Met de TOP Sportcampus Diekman willen we de wisselwerking en synergie tussen topsport, talentontwikkeling, breedtesport, onderwijs en gezondheid op het sportpark optimaliseren. FC Twente Vrouwen traint en speelt al op het Diekman. De komst van een trainingsaccommodatie voor FC Twente en FC Twente Vrouwen gaat een aanzuigende werking hebben voor de totale ontwikkeling en ambitie. Met diverse partijen willen we vooral ook kennis en kunde op sportgebied verder brengen voor Enschede en de regio Twente. Het feit dat FC Twente daarmee naar huis terugkeert kan ik alleen maar toejuichen’.

Paul van der Kraan, algemeen directeur van FC Twente, onderschrijft dit: ‘Wij willen voor onze spelers een trainingsaccommodatie en voor onze speelsters een trainings- en wedstrijdaccommodatie die voldoet aan alle professionele eisen. Het betreft niet alleen trainingsvelden, maar alle faciliteiten en entourage die passen bij een topsportomgeving. De mogelijkheden die Sportcampus Diekman hierbij kan bieden, passen daar heel goed bij. We zijn dan ook heel blij met de intentie van gemeente

Enschede en Sportaal om de komende periode gezamenlijk de plannen verder uit te werken. We willen graag onderdeel uitmaken van dit masterplan, waar ruimte is voor topsport en breedtesport in Enschede Dat daarnaast de eerste selectie van FC Twente na 25 jaar terug kan keren op oude grond maakt het wel speciaal’.

Gewijzigd raadsbesluit nodig

De Enschedese gemeenteraad stemde op 8 april 2019 in met medewerking aan het herstructureringsplan FC Twente. Daarin staat als voorwaarde dat de jeugdacademie FC Twente op het Diekman blijft. Als onderdeel van de benodigde bezuinigingen vanuit het herstructureringsplan van FC Twente is in 2020 de jeugd van FC Twente en Heracles Almelo samengevoegd tot één opleidingsinstituut. Dat is deels niet in lijn met bovengenoemde ontwikkeling. De gemeenteraad moet hierover een gewijzigd raadsbesluit nemen. De intentieovereenkomst eindigt op 1 juli 2021, tenzij de partijen gezamenlijk eerder besluiten de looptijd te verlengen. Dit betekent dat de partijen de komende maanden de tijd hebben om te verkennen hoe zij de plannen verder willen uitwerken.

FC Twente/Heracles Academie naar Sportpark Veldwijk Hengelo

Met de komst van de FC Twente/Heracles Academie als geheel, wil gemeente Hengelo het aanbod op Sportpark Veldwijk verder verbreden. Nadrukkelijk wordt hierin de aansluiting gezocht met sportpartners, maar ook met maatschappelijke partners en ondernemers voor maximaal draagvlak. Wethouder Sport in Hengelo, Claudio Bruggink: ‘Sportpark Veldwijk is het thuis van de jaarlijkse FBK Games en diverse sportverenigingen, maar het sportpark heeft nog veel meer potentie. De jeugd heeft de toekomst en daarom zien wij de jonge spelers graag trainen op onze accommodatie. Hengelo ligt centraal én neutraal in Twente en kan met de opleiding van deze jonge spelers een mooie bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het topvoetbal in Twente!’.
Dominique Scholten, manager FC Twente/Heracles Academie, is enthousiast: ‘Dit biedt op de locatie Hengelo voor de FC Twente/Heracles Academie een geweldig perspectief. Door de centrale ligging past het goed in de plannen om een volwaardige zelfstandige locatie te hebben’.