Naast langlopende projecten, nieuwe experimentele pilots worden ook sportclinics georganiseerd in vele wijken en buurten in Twente. Het doel is om in gesprek te gaan met mensen en hun verhaal aan te horen. Het signaleren en oplossen van praktische problemen moet zorgen voor een positief effect op het dagelijks leven van wijkbewoners. Dit hoopt FC Twente, scoren in de wijk te bereiken door een leuke dag te bezorgen voor wijkbewoners aan de hand van een sportclinic, voor jong en oud.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met projectleider Dennis Wiggers (d.wiggers@fctwente.nl) .