Het samenwerkingsverband “Scoren in de Hengelose Es” dat op initiatief van Stichting FC Twente, scoren in de wijk en Welbions is opgesteld is gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk Hengelose Es in Hengelo. Met verschillende wijk gebonden partijen wordt samengewerkt. De aanpak richt zich op het bevorderen van een gezonde en vitale wijk. Het signaleren en oplossen van praktische problemen moet zorgen voor een positief effect op het dagelijks leven van wijkbewoners. Er is ook een FC Twente ontmoetingsplek aanwezig bij het winkelcentrum in de Hengelose Es. Deskundige vrijwilligers luisteren naar wijkbewoners, ondersteunen hen waar nodig en in sommige gevallen verwijst de vrijwilliger en/of projectmedewerker hen door naar de juiste instanties. Een laagdrempelige vorm van noaberschap dus.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met projectleider Jelle Schiphorst (j.schiphorst@fctwente.nl) .