Het samenwerkingsverband dat op initiatief van Stichting FC Twente, scoren in de wijk met de wooncorporaties Domijn, Ons Huis en de Gemeente Enschede is opgesteld is gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken en gebieden in Enschede, waaronder de Wesselerbrink, Velve-Lindenhof, Twekkelerveld en Glanerbrug. Met verschillende wijk gebonden partijen wordt samengewerkt. De aanpak richt zich op het bevorderen van een gezonde en vitale wijk. Het signaleren en oplossen van praktische problemen moet zorgen voor een positief effect op het dagelijks leven van wijkbewoners. Enerzijds door mensen te informeren en stimuleren om deel te nemen aan projecten, anderzijds door clinics te organiseren en hiermee met mensen in gesprek te gaan. Wij luisteren liever naar het verhaal van de mensen, dan praten over deze mensen. Deskundige vrijwilligers luisteren naar wijkbewoners, ondersteunen hen waar nodig en in sommige gevallen verwijst de vrijwilliger en/of projectmedewerker hen door naar de juiste instanties. Een laagdrempelige vorm van noaberschap dus.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met projectleider Dennis Wiggers (d.wiggers@fctwente.nl) .