Het DEAR-project richt zich op de integratie van statushouders. “Het sluit aan op een project van 2017 tot 2020 met de titel ‘Turkse Tukkers aan Zet’. De bedoeling was om Turkse gezinnen beter te laten integreren in de Nederlandse samenleving. Er is gekozen om goed geïntegreerde mensen met een Turkse achtergrond een scholing te laten volgen tot coach. Zij kennen immers de Turkse cultuur, normen en waarden beter en er zal eerder naar hun worden geluisterd, was de gedachtegang. Uiteindelijk werden zij de rolmodellen voor 60 gezinnen die nog verder konden integreren. Na drie jaar is het onderzoeksrapport van de Universiteit van Twente gepresenteerd met succesvolle resultaten, het rapport is hier te vinden. Daarnaast is een documentaire gemaakt over dit project.

Het DEAR-project is een spin-off en ontstaan vanuit een samenwerking met studenteninitiatief Connecting Hands van de Universiteit Twente. Connecting Hands wil een platform creëren voor vluchtelingen, asielzoekers, studenten en de Nederlandse samenleving. Een soortgelijke aanpak als de ingezette methodiek bij Turkse Tukkers aan Zet staat centraal. Echter bestaat de doelgroep in dit project uit statushouders.

Naast de opleiding gaan de coaches wijken en buurten in om ‘nieuwe’ statushouders met dezelfde achtergrond te helpen om in hun nieuwe leven te passen, te integreren in hun nieuwe sociale omgeving en om hun doelen te bereiken. Een langetermijndoel is om een platform te creëren voor vluchtelingen, asielzoekers, studenten en de Nederlandse samenleving, dat bijdraagt aan een betere samenleving met gelijke kansen voor iedereen. En ander effect is dat FC Twente en statushouders ook elkaar beter leren kennen.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met MVO manager Bas Schreurs (b.schreurs@fctwente.nl) .